Vacuum tests

Próba wytrzymałościowa na szczelność połączenia w warunkach podciśnienia zgodna z normą PN EN 911. Próba odbywa się na złączce OK 11/2″ zamontowanej na rurze PE 40 mm. Różnica pomiędzy ciśnieniem w rurze PE, a ciśnieniem zewnętrznym działającym na połączenie wynosi ponad 7 bar.
Zgodnie z normą połączenie powinno wytrzymać podciśnienie o wartości “tylko” 0,1 – 0,8 bara.

01

Rura PE po zakończeniu próby wytrzymałościowej na podciśnienie.
Powyżej ciśnienia o wartości 7 bar mimo szczelności połączenia, sama rura ulega odkształceniu w miejscu obok połączenia.
Złączka spełnia swoje zadanie, zawodzi rura PE.

02