Łuk krótki 90° nakrętno-wkrętny D4

Wymiar

nr kat. Łączniki Ocynkowane

nr kat. Łączniki Czarne

1/2″ 41016003 41016103
3/4″ 41016004 41016104
1″ 41016005 41016105
1 1/4″ 41016006 41016106
1 1/2″ 41016007 41016107
2″ 41016008 41016108