Jedne z targów oraz rynków raczej trudno dostępnych- dzięki uprzejmości PAiH mieliśmy możliwość poznania również tamtego rynku i zaprezentowania naszych produktów. Nawiązaliśmy ciekawe relacje biznesowe i planujemy rozwój tychże relacji w najbliższej przyszłości.