Firma AGAFLEX Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 292 730,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 581 050,00 zł
Okres realizacji projektu: 30.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest wdrożenie posiadanych przez AGAFLEX Sp. z o.o. własnych wyników prac B+R, które pozwolą wprowadzić na rynek nowy, innowacyjny w skali kraju, Europy i świata produkt: złączkę AGA EXACT .

Innowacyjny produkt – złączki AGA EXACT, to pierwsze na rynku złączki samozaciskowe, które będą spełniać podwyższone normy użytkowe oraz wytrzymujące ciśnienie PN20.

W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a ich produkcja odbywać się będzie w oparciu o własną technologię opracowaną przez Firmę.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu, rozszerzenie oferty Firmy, zdobycie nowych klientów w tym także międzynarodowych, co będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój i wzrost konkurencyjności AGAFLEX Sp. z o.o. na rynku Polskim jak i międzynarodowym.